Arvoisa vierailija!

Kostialan yhteismetsä on uudentyyppinen, Kostiaisen perhepiirin vuonna 2005 perustama osakaskunta. Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta osakkaidensa hyödyksi ympäristöä ja luonnon arvoja kunnioittaen. Toimintamme tavoitteina ovat kestävä kehitys, metsäpinta-alan lisääminen ja metsien oikea-aikainen uudistaminen.

Yhteismetsällä on hoidossaan 160 ha hyvää metsämaata ja ranta-alueita Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa Puumalan ja Ruokolahden kuntien alueella sekä arvokkaita luontokohteita, kuten 4 hehtaarin luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Katosselän erämaa- ja norppa-alueella.

Entisten yksityismetsien yhdistäminen yhteismetsäksi on osoittautunut hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi hallita metsäomaisuutta ja seitsemän toimintavuoden jälkeen Kostialan yhteismetsän toiminta on vakaalla ja kestävällä pohjalla.

Tämä sivusto on tarkoitettu asiakkaille ja osakkaille infokanavaksi ja yhteydenottovälineeksi. Jos sinulla on ehdotuksia tai kysymyksiä niin ota yhteyttä!

Kostialan yhteismetsän toiminnasta vastaavat Sami Kostiainen (Toimitsija), ja Simo Kostiainen (Talousvastaava, toimitsijan varamies).